Bunar ili zdenac koji život znači

Voda je od davnina bila bitna stavka u životu čovjeku i društvu. Za vodu se ratovalo oko vode, se sastajalo i veselo. Kao i danas u društvu je uvijek postojala podjela na bogati stalež i sirotinju. U davna vremena voda je bila čimbenik koji je dijelio društvo na bogate i siromašne. Bogatiji i imućniji su u ta vrimena dali da im se naprave bunari ili zdenci a siromašni sloj naroda je bio osuđen na izvor vodu koja je ponekad bila i kilometrima daleko. Pješačilo se i prebacivali u drvenim posudama s izvora na zapregama i životinjama, magarcima i konjima, a nije bilo ništa neobično drvene posude prenositi na sebi. S civilizacijskim napretkom i siromašniji sloj stanovništva počeo s iskopavanjem i izradom bunara i tako sebi osiguravao pitku vodu na kućnom pragu.
Danas kada moRead More…