VJERNICI I NEVJERNICI

O lako li je drugog suditi Svoju dobrotu uzdizati Grešniku grjehe nabrajati Moderno je doba pa i vjernici postli su roba Svak ih kupit proba Nedostaje im  kvoruma Kada odlučivati treba Nevini su kao beba. Druge da mogu suditi Prozvati ih moraju Grijehe da im nabrajaju Vjera i ljubav  je kao morska dubinama U toplim ljudskim očima Na trenutak stani i zapitaj se Koliko si spremni zaroniti U dubinama vjeru potražiti                                           J.K.Klajo Read More…