STALA PLAČUĆ TUŽNA MATI

  “Koji čovjek ne bi plako Majku Božju videć tako u tjeskobi tolikoj!”    Korizmeno je vrijeme pred nama, vrijeme promišljanja o muci gospodina našeg Isusa Krista, koji je za nas trpio muku na križom putu, raspet na križu, umirući na Kalvariji.
Muka Gospodnja je teška i veličanstvena, ujedno i poruka svima, koliko je bitna da bi mogli činiti velika djela.
Današnjica nosi svoje, svakom od nas daruje križu put i muku koju proživljavamo.
Mnogi ne mogu prihvatiti taj teret i bol, prihvatiti kao put koji nam je potreban da bi krenuli za Kristom.
Naši stari su  svoj križ nosili bez pitanja, a muku  prihvaćali na jedan drugačiji način, slaveći pjevom čin muke.
Imao sam čast bolje upoznati majku Lyliane vukovarskog mučenika Jean Michela, koRead More…