LJUBA BRAVIĆ – SUDBINA HRVATSKOG NARODA

3LJ UZDUŽ I POPRIKO ZAGORA ME RODILA

 

Koliko priča, koliko sudbina našeg čovjeka kroz povijest i uvijek je bila borba i patnja  u prvom planu.  Priča i mali detalji burnog i teškog života koji je prolazila baka Ljuba podjelila je s nama. Moglo bi se kazati dio svoje enciklopedije života. Nakon svega što je prošla još uvijek je vedra duhom, bistar um  i naprosto povijesna knjiga. Hvala Vam od srca  još jednom što ste podjelili s nama dio vašeg trnovitog puta i svjedočili za buduće naraštaje.