Cetinski motiv

Objave


Slika Cetine sama po sebi govori puno toga . Mir i tišina tako djeluje opuštajuće u ovim burnim i brzim vrimenima . Dođite na Čikotinu lađu i osjetite draži koje nudi kanjon Cetine još uvik nezagađen sa prekrasnom prirodom .