Čaporska kuća

Objave
Posted by Picasa

Kućicu od čaporskog kamena dobio sam na dar i obradovao sam joj se kao malo kojem daru, jer je poveznica i svakodnevna posjetnica na moje Čaporice.

Kućicu izradio D.Džalo.