CAR DIOKLECIJAN I RIMSKA LEGIJA

DALMATINSKA ZAGORA

 

Prisustvovali smo dolasku i svečanom postrojavanju legionara iz daleke Nikomedije, u skolopu manifestacije “Putevima cara Dioklecijana”,  na prostor  rimskog vojnog logora Tilurij  koji se nalazi na mjestu današnjega sela Gardun, u blizini grada Trilja. Rimljani su podigli logor na mjestu nekadašnje ilirske gradine.