Category Archive : SREDNJOVJEKOVNE UTVRDE

Tabija – Čačvina

Kninska tvrđava

 

 

Zapadno od Knina uzdiže se srednjovjekovna tvrđava podignuta sredinom 10. stoljeća konačni je izgled dobila početkom 18. stoljeća., kada je umjetnim prosjekom odijeljena od brda Spas koje se na nju nadovezuje sa sjeverne strane. Tvrđava je jedna od najvećih fortifikacijskih građevina u Dalmaciji. Podijeljena je na gornji, srednji i donji grad, koji su međusobno povezani pokretnim mostovima. Najstariji je gornji grad na sjevernom dijelu tvrđave, dok su srednji i donji grad sagrađeni u kasnome srednjem vijeku. U početku 18. stoljeća na gradnji zidina kninske tvrđave radili su i domaći majstori Ivan Macanović i njegov sin Ignacije. U tvrđavi je bio smješten Muzej hrvatskih starina (danas Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu), osnovan 1893. Na brdu Spasu otkriveno je kasnoantičko i starohrvatsko naselje.

KALNIK – STARI GRAD

 
 

Stari grad Veliki Kalnik je kompleks utvrda nastalih od 12. stoljeća na dalje na gori Kalniku u blizini sela Kalnika. Prostor je naseljen od prapovijesnih i rimskih vremena. Utvrda se prvi put spominje 1243. kada kralj Bela IV. naglašava njegovu važnost u borbi protiv Tatara. Prema legendi, kralj se sklonio na Kalniku s pratnjom bježeći pred Tatarima. Lokalno stanovništvo hranilo ih je šljivama pa su dobili naziv šljivari; Tatari su odustali, a kralj im je dodijelio plemićke naslove. Pod Kalnikom su Tatari doživjeli prvi poraz, tako Ivan Kukuljević Sakcinski piše: “Kod Kalnika primili su Tatari prvi neugodni pozdrav od Hrvata na hrvatskoj zemlji”. Stara legenda o kalničkim šljivarima potaknula je Šenou da napiše djelo “Šljivari”, a Milutina Mayera da napiše svoj povijesni roman “Tatari u Hrvatskoj”.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliška tvrđava

The Medieval fort Klis is located 10 km from Split

 

 

 

Frankopanski plemićki grad Brinje

 

 

U prošlosti plemićki grad moćne obitelji Frankopan, da bi kasnije pao u nadležnost Vojne krajine i postao prva linija obrane protiv Turaka. Tijekom godina utvrda je polako propadala, tako da je danas od nje ostala samo kapela sv. Trojstva i ulazna kula, dok se neki drugi dijelovi mogu raspoznati samo u tragovima temelja. Kapela sv. Trojstva jedna je od najbolje sačuvanih spomenika tog tipa iz srednjeg vijeka.

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Srednjovjekovna utvrda Tabija, Čačvina

 

Tvrđava je sagrađena na uzvisini sjeveroistočno od Trilja u svrhu nadziranja jedne od najvažnijih komunikacija koja još od prapovijesti vodi kroz unutrašnjost Dalmacije. Sačinjavaju je dvije kule povezane izduženim dvorištem. Istočna kula, veća i bolje sačuvana, izvana je nepravilna okrugla tlocrta, a iznutra osmerokutna s očuvanim bunarom.

Zapadna je kula manja i lošije sačuvana. Potvrđeni su arheološki nalazi koji datiraju od kasne antike do početka XVIII. st., s naglaskom na kasni srednji vijek. Pod tvrđavom je smještena stara župna crkva sa zvonikom na pročelju, građena u XVIII. st. Utvrda se prvi put spominje 1371. godine, a do početka XV. stoljeća drže je knezovi Nelipići. Krajem XVII. stoljeća pada u turske ruke sve do 1718. godine kada dolazi u posjed Mlečana.

Izvor:  Turistička zajednica Trilj                                                                                                                                                                    www.visittrilj.com

 

 

Fortress Old Town – Sinj

 

Remnants of the old fortress, that the people
of Sinj simply call the Town, have been faithful to watch over Sinj even today,
after the passage of centuries. It harboured the people and soldiers during
Turkish invasions, guarded and protected the weak, resisted invaders. In the
centre of the fortress there was St Michael’s church in which, on the altar of
St Barbara, the Franciscans from Rama laid the precious and miraculous image of
the Mother of Mercy. In 1699, through the advocacy of Father Pavao Vučković, in
the town at the foot of the old fortress the building of St Mary’s church
began. The church was completed in 1712.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nutjak at Trilj – Old Croatian fort

 

Utvrda Nutjak nalazi se 3 km nizvodno od Trilja, na desnoj obali rijeke Cetine. Podignuta je na litici iznad rijeke, nedaleko od mjesta gdje Cetina napušta Sinjsko polje i nastavlja svoj vijugavi put kanjonom do ušća u Omišu.

Krajem XV. stoljeća poljički knez Žarko Dražojević inicirao je izgradnju utvrde kako bi ojačao sjevernu granicu Poljičke kneževine u obrani od Turaka. Žarko Dražojević iskazao se kao jedan od najistaknutijih hrvatskih velikaša u borbama s Osmanlijama. Poginuo je 1508. godine i pokopan je u splitskoj katedrali. Nutjak je osvojen oko 1513. godine kada je pala i obližnja utvrda Čačvina. Mirom u Srijemskim Karlovcima 1699. godine Nutjak je dodijeljen Veneciji, a suprotna obala Cetine i tvrđava Čačvina ostale su pod turskom upravom. Uskoro Nutjak gubi na strateškoj važnosti jer je na Gardunu podignuta manja mletačka utvrda, tzv. Guardia (lokalitet Stražbenica u blizini crkve sv.Petra), odakle se mogao nadzirati obližnji turski teritorij, kao i prijelaz preko rijeke Cetine u Trilju.

Utvrdom dominira velika kružna kula, dok se na terasama južno od kule nalaze ostaci zidova drugih objekata koji su bili u funkciji obrane i stanovanja.

Na istom lokalitetu pronađen je arheološki materijal iz ranijih razdoblja pa se može pretpostaviti da je kula Nutjak nastala na prapovijesnom lokalitetu.

Izvor:  Turistička zajednica Trilj                                                                                                                                                                    www.visittrilj.com