NIGHT VISION _ RAB

Read Me

POSLJEDNJI INDIJANAC

paraziti ili banditi ko smo to mi more bit da smo naj prija Indijanci samo nisu odredili isto di bi nas parkirali u rezervat mi smo ona bludnica ka u priči a samo svi na nas bacaju drvlja i kamenja a mi dismo nestadosmo sad mi je jasno ipak da nas prikupljaju pa  udružuju obilježavaju pa u rezervat pognute glave kuco muči i ne reži […]

Read Me