DALMATINSKA ZAGORA – OSTA SAMO KAMEN NA KAMENU

ZAGORA ME RODILA

 

Sve nas manje ima tu na sivom kamenu.