DJETEŠCE NAM SE RODILO

Braćo i sestre u Kristu, neka vam ovo vrijeme bude početak novog života blagoslovljenog mirom, vođena Providnošću Božjom.

Trebate biti prijavljeni za objaviti komentar.