Hrvatska rič

HRVATSKA
Još uvik nas ima još uvik smo tu. Našeg naroda ima po cilom svitu koji čuva našu rič da se ne zaboravi, da je darujemo svojoj dici i svojim unucima, da je nose i da se s Njom ponose. Ima jedan Ivan Ivkovic Ivandekic koji se bori i čuva svoju Ikavicu bunjevačku u svojoj Bačkoj na svom salašu. Hvala ti Ivane.
(Ivan i ikavica u 28 minuti emisije)
Za blagdan sv. Lucije čut ćemo jednu dvogodišnju Luciju, zatim pinkicu o Mostu, jednom magaretu, Trumanovim jajima, a prvi put u našoj emisiji čut ćemo jednog Ivu s bačkih salaša… I kao pozivnica, aforizam Marinka Bašića: Mjesec je darivanja, pa…
RADIO.HRT.HR

http://radio.hrt.hr/data/aod/Radio_Split/20151213_-_KAD_SE_SMIJAH_TAD_I_BIJAH_(21192633).mp3