Hrvatski stjeg

ZAGORA ME RODILA

                        Križevci – Gornji grad, Pod lipom

 

                          Zagreb – Srednja škola ” Nikola Tesla “

 

                          Čačvina kod Trilja – Srednjovjekovna utvrda

 

Čudan smo mi narod. Imamo svoj ponos, ali se ponekad ponašamo krajnje neobavezno i neodgovorno prema svojim svetinjama. Taj ponos iskazujemo kada smo ugrožavani i ugnjetavani od drugih naroda, kada nam drugi blate i gaze naše svetinje. Ali smo, na žalost, skloni svojim postupcima i djelima blatiti i gaziti po samima sebi i našim svetinjama,te zaboravljati na svoj ponos.
Na tri lokacije sam zapazio naš barjak kako se vijori potrgan i zorno prikazuje naš odnos prema zastavi koja je svetinja za svaki narod pa tako i naš.
Pojedinci kojima je u opisu radnog mjesta briga o zastavi ne bi bilo ni nakraj pameti zanemarivanje zastave da je to zakonom regulirano. Tada ne bi bilo ni ovakvih jadnih prizora. Generacije su krvarile, davale živote i sanjale o svojoj zastavi koju će s ponosnom nositi u svojoj državi, nisu mogle ni zamislit da će pojedinci zanemariujući naš stijeg, gaziti po njima i našem ponosu.

Fotografirajući zastavu ispred srednje škole bio sam zamjećen od mjerodavnih i zastava je zamjenjena u roku od 24 sata,a zastava u Križevcima također je zamjenjena nakon što sam se požalio stanovnicima Gornjeg grada. Na trećoj lokaciji nisam u međuvremenu bio pa ne znam da li je i ondje zamjenjena zastava ili još viori onako tužna.

Ovakvi prizori zastave koja je svetinja jednom narodu nisu iznimka već i danas možemo vidjeti slične prizore.