Muka Gospodina našega Isusa Krista

Objave

Križni put – Crkva svetog Petra, Zagreb

Prva postaja – Isusa osuđuju na smrt

Druga postaja – Isus prima na se križ

Treća postaja – Isus pada prvi put pod križem

Četvrta postaja – Isus susreće svoju svetu Majku

Peta postaja – Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

Šesta postaja – Veronika pruža Isusu rubac

Sedma postaja – Isus pada drugi put pod križem

Osma postaja – Isus tješi jeruzalemske žene

Deveta postaja – Isus pada treći put pod križem

Deseta postaja – Isusa svlače

Jedanaesta postaja – Isusa pribijaju na križ

Dvanaesta postaja – Isus umire na križu

Trinaesta postaja – Isusa skidaju s križa

Četrnaesta postaja – Isusa polažu u grob