Patentirani hrvatski način zbrinjavanja starih guma

Još koje desetljeće i guma je zbrinuta.
THE END