Puževa nevoja

Objave ZAGREB U PRIČI
 
Svatko od nas reagira na nesreću različito ali dok smo u samom odvijanju nesretnih okolnosti svima nam se povisuje doza adrenalina u krvi i reagiramo instinktivno na nevolju koja nas  je zadesila. Danas sam prvi puta ugledao
zanimljiv  prizor kako se puževi nose s nevoljom i nesretnim okolnostima. Njegov problem je da se našao na leđima, kućica je okrenuta naopačke, a dio kućice je bio oštećen. Uslijedila je „operacija“  povratka u normalu. Umjesto da mu pomognem cjelokupnu radnju sam najprije fotografski zapisao (tipično za nas zemljane).
U samom početku sam ga preplašio, ali sam se primirio i pužić je  plašljivo počeo izbacivati svoj „periskop“ kroz oštećeni dio oklopa ispitujući sigurnost izvan kućice. Kad se uvjerio da je sve pod kontrolom započeo je već spomenutu operaciju. Operacija je uspješno okončana, a pošto je bio u blizini automobila prebacio sam ga na travnatu površinu gdje mu nije prijetila opasnost od kotača.