RIJEKA ŽIVOTA

 

Sa izvora rijeka poteče

Tiho kamenjarom klopoće

Bistra i nevino čista

kao maleno djetešce

 

Niz gudure veselo kreće

Grleći proplanke i cvjeće

Snagu dobiva, silini se raduje

Klisure prati, sedre miluje

 

O kamene oštrice se razbije

Nove staze i hridi izrađuje

Da rane svoje sakrije

Divlje dok se pjeni i propinje 

 

Ravnica i polje rijeku pričekuju

Prostranstvo svoje joj daruju

Silno snagu svoju iskazuje 

Pred sobom sve nosi i caruje

 

Teče i teče, ušću se primiče

Oko sebe se lijeno osvrće

Pozdravlja šipražje i cvjeće

Morskom žalu dok kreće 

 

 

 

Trebate biti prijavljeni za objaviti komentar.