SLOBODNO PENJANJE

KRIŽEVCI U PRIČI KUTAK ZA PLANINARE

 

 
   “O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
    dar u kom sva blaga višnji nam Bog je d’o”

Gundulićevi stihovi koji s toliko ljubavi i ponosa progovori o slobodi. Od kad je svjeta i čovjeka sloboda je glavni pokretač i moć koja čovjeku daje snagu da se bori za slobode, od kretanja, govora, izražavanja i mišljenja. Današnjica nalaže drugačije standarde slobodi i poimanja što je to sloboda. Dok se diljem svijeta još mnogi bore za slobodu življenja i kretanja, dok su im ugrožena egzistencijalna prava dotle dio svijeta koji je civilizacijski na jednom drugačijem i višem nivou danas se bori sa samim sobom i društvom koje ga zatavara, oduzima mu pravo na život nameće mu svakojake obaveze počev od samih početaka djeci u vrtiću i prvim koracima u školi. Danas kada nam nedostaje vremena za samog sebe mnogi se bore za slobodu koja se izražava velikim povratkom prirodi i u prirodu. Traži se mir i sloboda koju priroda tako nesebično nudi čovjeku. Tako su danas mnogi krenuvši u prirodu krenuli u borbu s prirodom, u sportsko natjecanje s prirodom. Bave se slobodnim penjanjem, sportom koji iziskuje napor i koncentraciju ali koji također čovjeku nudi slobodu, adrenalin i dokazivanje.  Sport dosta zahtjevan koji traži pozornost i koncentraciju ali zauzvrat daje užitak i mir koji možeš osjetit tu na kosini litice. Taj osjet i ta sloboda, druženje s čovjekom i prirodom je priča koju sve više ljudi žele čuti, pročitati i osjetiti .

 

Za posjeta Velikom Kalniku susreli smo  ekipu iz Splita i Šibenika  “na zadatku” i uhvatili kadrove njihove borbe i natjecanja na liticama srednjovjekovne  utvrde.