PAUCI

Krenuše ponos da nam gaze
Kukavički da nas pregaze
28. travnja Četvrta stvorena je bila
Cetina i Zagora dadoše joj krila Od Neretve do Ravni kotara
Prve udare bolno je primala
Vrlo brzo udarce je vraćala
Ponosno jugu koračala Složno udaraju  Pauci su to
Ponosno i staro i mlado
Na Maslenici raširiše krila
Za slobodu doma se borila Crna zima Pauke okovati je htjela
Za Dinaru je borba počela 
Olujno sa Dinare Četvrta je krenula
Zvonimiru kralju se u Kninu poklonila Kad se na rivi Četvrta postrojila cila
Splitska riva složnija nikad nije bila                                                     J.K.Klajo   Časno ste nosili hrvatsRead More…