ZA DOM I DOMOVINU NE DAMO GOTOVINU

  Oblaci crni su Hrvatsku prekrili
Dane ponosa i slavne ocrnili
Teška slutnja srca naša steže
Ni u bitkama nije bilo teže.      Naš je Ante stožina i osovina   
Čast branit, to mu je sudbina  
Vojska ga cijeni i poštuje
Dok ga Haška klika optužuje Za dom i domovinu ne damo
Našeg heroja Antu Gotovinu
Odlučno je Hrvat do Hrvata stao
Za Antu bi život dao Hrvatsku pritisnuli sa svih strana
“Izručite ga” glasno traže
Moćnici svjetski prijete
Sa svih paralelan i merdijana Iz restorana slika siže
Generala našeg uhapsiše
Bitke je dosada mnoge vodio
Niti jednu nije izgubio Krenuše  krivnju mu pakirati
Čovjek sluša pa ne može vjerovati
Kao od  kamena njegovo je lice
U očima mu se ne nazire krivice Osuda je svima teško Read More…