GLAD OČIJU NEMA

– Dobro je izašli smo iz zime, saće bit lakše – kaže Stipan dici.
– Kad se ugleda malo dana u vrtlu će zazelenit, mater će uparat malo divljega zelja, ima još raštike pa ćemo pomišat. Slušaju dica i čekaju, ka ozeba sunca, kaće se naist.
Još uvik se sićaju Božića kad je na stolu bilo malo obilatije. Bila su četri blagoslovljena jaja, riza slanine i sa čeranja je mater skinila jedan komadić kaštradine, taman je svima dobro zamirisalo, sa kumpirima i raštikon.
Miriše još Božić, a poslin toga je bilo malo i mizerno. Koji grumen pure, lazanja slipljeni, malo mlika i raštike, sve pomalo štedeć da ima do prolića.
– Dobro je, ne radi se ništa pa se more lakše izdurat – reka bi ćaća dici.
Jedino bi devet ovaca tribalo istrat vanka, a ono malo diteline i trave u pRead More…