Karlobag

Uske male kale i kameni ljepotica koje su se priljubile jedna drugoj, da ih bura ne otpuhne u more, imaju neku svoju priču a povrh Karlobaga crkva kamena stoji kao vojnik zaštitnik koji čuva stoljećima grada od svih koje bi poželjele staviti ruku i ugasiti tu kamenu ljepotu. Malo mjesto na kraju svijeta moglo bi se kazati, pošto je danas spletom okolnosti cestovnog umrežavanja ostalo negdje sa strane.   To je dojam koji steknemo samim prolaskom Jadranskom magistralom, kroz Karlobag bez zaustavljanja. Kada iz daljine vidimo to malo mjesto kako se uvuklo Velebitu u krilo dojam je kao da vidimo malog dječaraca kada ustukne pred nepoznatim prolaznikom pa grčevito prigrli majku. No, ne vjeruj mačku u vreći, neRead More…