Vukovarski mučenici

Objave

Sjetimo se heroja Vukovara
Sjetimo se njihovih stradanja
Njihove patnje i nadanja

Sjetimo se njihove boli
I nikad ne zaboravimo
žrtvu koju su nam darovali

Poklonimo se muci njihovoj
jer su u vjeri svojih pradjedova
Abrahamovim stopama krenuli
tjelo svoje za ljubav darovali
Za obitelji, za Bog i Domovinu

Ljubimo zemlju koju su oni tako silno ljubili
stope kojima su hodili i koračali ka slobodi
Stope i pute kojim su ih vodili
na Kalvariju njihova života odveli